powierzchniowy

powierzchniowy
powierzchniowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'znajdujący się na powierzchni – zewnętrznej warstwie czegoś, tworzący powierzchnię lub dotyczący powierzchni': {{/stl_7}}{{stl_10}}Skały powierzchniowe. Powierzchniowa warstwa wody, gleby. Powierzchniowe zmiany. Hartowanie powierzchniowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'działający, pracujący na powierzchni (nie w głębi) ziemi, wody': {{/stl_7}}{{stl_10}}Powierzchniowy pracownik kopalni. Obsługa powierzchniowa. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • powierzchniowy — powierzchniowywi 1. «dotyczący powierzchni (zewnętrznej warstwy czegoś); znajdujący się na powierzchni, zewnętrzny; działający na powierzchnię» Prąd powierzchniowy. Skały powierzchniowe. Powierzchniowa warstwa gleby. ∆ geogr. Wody powierzchniowe… …   Słownik języka polskiego

  • ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ — водонагреватель, в котором тепло нагреваемой воде передаётся через поверхность трубок с первичным теплоносителем (Болгарский язык; Български) повърхностен водонагревател (Чешский язык; Čeština) rekuperační ohřívač vody (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • ВОДОСБРОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ — водосброс, в котором сброс воды осуществляется через отверстие, расположенное на уровне воды в водоёме (Болгарский язык; Български) повърхностен изпускател (Чешский язык; Čeština) přeliv (Немецкий язык; Deutsch) Rohrüberfall; Rohrentlastung… …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ПОВЕРХНОСТНЫЙ — дренаж с помощью сети открытых водотоков (Болгарский язык; Български) повърхностен дренаж (Чешский язык; Čeština) povrchová drenáž (Немецкий язык; Deutsch) Oberflächenentwässerung (Венгерский язык; Magyar) felszíni alagcsövezés (Монгольский язык) …   Строительный словарь

  • górmistrz — m II, DB. a; lm M. e, DB. ów górn. «kierownik oddziału kopalni sprawujący nad nim dozór techniczny i częściowo administracyjny; sztygar» Górmistrz maszynowy, podsadzkowy, powierzchniowy …   Słownik języka polskiego

  • odpływ — m IV, D. u, Ms. odpływwie; lm M. y 1. «odpływanie, ustępowanie jakiejś cieczy; uchodzenie pary, gazów itp.» Regulować odpływ wody ze stawu. Zamknąć odpływ pary. przen. Odpływ ludzi ze wsi do miasta. Odpływ złota z banku, z kraju. 2. zwykle w lm… …   Słownik języka polskiego

  • powierzchniowo — przysłów. od powierzchniowy w zn. 1 Naświetlać coś powierzchniowo. Utleniać się powierzchniowo. Detergenty środki powierzchniowo czynne …   Słownik języka polskiego

  • korozja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powierzchniowy proces niszczenia metali lub tworzyw niemetalowych powodowany reakcjami chemicznymi lub elektrochemicznymi wywołanymi wpływem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadżerka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. nadżerkarce; lm. D. nadżerkarek, med. {{/stl 8}}{{stl 7}} powierzchniowy ubytek naskórka lub błony śluzowej powstały najczęściej wskutek procesu chorobowego, najczęściej dwunastnicy, żołądka lub części macicy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powierzchniowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł.{{/stl 8}}{{stl 7}}, od przym. powierzchniowy w zn. 1.: Fala rozchodząca się powierzchniowo. Powierzchniowo zmieniona skóra. Środki powierzchniowo czynne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”